KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN SATU

LATIHAN ULANGKAJI TINGKATAN SATU

Ujian bercetak Ujian Online
Bahagian Teras

1. Elektrik - Teras

2. Kerja paip

 

 
Bahagian Elektif

1. Elektrik -Elektif

2. Elektromekanikal

 

 
 
Bahagian Teras

1. Elektrik

2. RBT (Reka bentuk Teknologi)

3. Kerja paip

4. Tanaman Hiasan

5. Jahitan Asas

 

 
Bahagian Elektif

1. Elektrik

2. Elektromekanikal

3. Asas perniagaan

 

 
 
Menu
Asal
Muka latihan ini masih dalam
proses pembinaan dan percubaan

Hak Cipta Muhammad Khairi. 2006